MULTIVAC Wersja do druku

Pakowanie w atmosferze ochronnej (MAP)


Opakowanie MAP – nazywane także opakowaniem z gazem ochronnym lub z atmosferą ochronną – po ewakuacji powietrza zostaje napełnione częściowo lub całkowicie gazem ochronnym (ponowne gazowanie). Następnie opakowanie jest zgrzewane hermetycznie. Szczególnie szczelne folie zapewniają, że atmosfera gazów ochronnych nie ujdzie z opakowania i że otaczające powietrze nie przedostanie się do opakowania.

Artykuły spożywcze:

 • Przedłużenie trwałości i zabezpieczenie jakości. 
 • Ochrona przed dotknięciem, ochrona transportowa.

Produkty medyczne:

 • Sterylizacja i ochrona produktów medycznych.

Produkty konsumpcyjne i przemysłowe:

 • Ochrona przed wpływem warunków otoczenia.
 • Kompletność/ nienaruszalność zawartości opakowania.
 • Ochrona przed dotknięciem, ochrona transportowa.

Artykuły spożywcze: Jakość, świeżość i smak pozostają w znacznie dłużej zachowane w opakowaniach z atmosferą ochronną: Różne gazy ochronne o specyficznym składzie i koncentracji hamują w opakowaniach z atmosferą ochronną rozmnażanie się mikroorganizmów, redukują procesy utleniania, chronią suche produkty przed wilgocią, wrażliwe produkty przed deformacją, krojone produkty przed sklejaniem się itd.

Produkty medyczne: W procesach podlegających walidacji stosowana może być atmosfera zmodyfikowana i różne mieszaniny gazowe do celu sterylizacji i ochrony wrażliwych produktów medycznych.

Produkty przemysłowe i dobra konsumpcyjne: Opakowanie z atmosferą ochronną oferuje skuteczną ochronę przed wpływami warunków otoczenia takimi jak kurz, wilgoć, oksydacja i nacisk mechaniczny.


Opakowanie MAP powstaje dzięki wymianie atmosfery poprzez ewakuację powietrza i wprowadzenie gazów. W opakowaniu panuje wówczas zoptymalizowana pod kątem szczególnych wymagań produktu atmosfera ochronna.

 • Tlen (O2) hamuje zarówno w możliwie niskiej (<0,2 %) jak również w możliwie wysokiej koncentracji (>60 %) wzrost mikroorganizmów tlenowych i przedłuża tak np. trwałość artykułów spożywczych.
 • Azot (N2) jest stosowany przeważnie jako gaz ochronny wypełniający, służący do utrzymywania objętości opakowania, np. w opakowaniach chroniących przed pochwyceniem i dotknięciem lub opakowaniach transportowych.
 • Dwutlenek węgla (CO2) tworzy w połączeniu z wodą kwas węglowy i powoduje spadek wartości pH. Taka atmosfera spowalnia wzrost mikroorganizmów.

Opakowania MAP wytwarzane są na

 • maszynach rolowych
 • traysealerach
 • maszynach komorowych.

W przypadku maszyn rolowych i traysealerów stosowany jest zwykle system gazowania VBS sterowany objętościowo.

Zapewnia on w opakowaniu optymalna zawartość gazu ochronnego przy nadzwyczaj malym jego zużyciu. Urządzenia do pomiaru gazów dostarczane przez Multivac mierzą po ewakuacji i gazowaniu, czy w opakowaniu zgadza się koncentracja pozostającego gazu z założeniami. Zapewnia to bezpieczeństwo i integralność opakowania MAP. Inne oddzielne urządzenia do pomiaru gazów nadają się do sprawdzania opakowań, gdy już proces pakowania został zakończony.